Inventarisatie van taal industriële terminologie

taal industriële terminologie

Taalindustrie taalprofessional, taal beroep, taal werk. Vier eenvoudige termen. Iedereen begrijpt wat ze bedoelen, maar hoe zeg je 'taalprofessional' in het Frans? Of 'taalindustrie' in het Nederlands?

Liesbet Van Oudenhove uiteengezet voor postuur zulks uiterlijk tijdens haar stage bij De Taalsector. Ze verzamelde taal branchegerichte terminologie en zocht naar een plek om te delen van de voorwaarden en bespreek ze met de "Gemeenschap van belang". De taalindustrie is levend en veranderende: in feite, het volstaat te zeggen dat terminologie positief is swingen! Dit is het verslag van haar avontuur.

Lees meer...

11e terminologie en kunstmatige intelligentie conferentie

TIA_Conference Gent (België), Giorgio Vassallo - "hedendaagse netwerkmaatschappij heeft geleid tot een toenemend aantal contexten waar meertaligheid huidige kennis vertegenwoordiging methoden en technieken uitdagingen. Er is dus de dringende noodzaak van kwalitatief hoogstaande meertalige kennisbronnen die zijn kundig voor communicatie barrières te overbruggen, en die kunnen worden gekoppeld en gedeeld."

Lees meer...

Terminologie tussen overheid en burger (14/11, Den Haag)

TiNT-dag 2014 op 14 november in Den HaagOp 14 november 2014 vindt in Den Haag de zesde editie van de jaarlijkse TiNT-dag plaats. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. Het thema is dit jaar Terminologie in de communicatie tussen overheid en burger. Sprekers zijn o.a. Geert Joris van de Nederlandse Taalunie, Alex Brenninkmeijer van de Europese Rekenkamer en Jac Brouwer van de Nederlandse Belastingdienst.

Lees meer...

Vindt u deze medische termen patiëntvriendelijk?

Vindt u deze medische termen patiëntvriendelijk?Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is de 'poortwachter' van de Nederlandse geneesmiddelenmarkt. Het CBG publiceert een lijst met ruim 400 patiëntvriendelijke vertalingen van medische termen. Het gaat om termen die in patiëntenbijsluiters worden gebruikt. Nu vraagt het CBG iedereen die zich geroepen voelt - patiënten, consumenten, artsen, apothekers en professionals uit de zorg, de farma en de medische industrie - om commentaar in te sturen over die termen. Doel is de leesbaarheid van bijsluiters verder te verbeteren.

Lees meer...

Studiedag over terminologie (15/5, Antwerpen)

Studiedag over terminologie aan de UA op 15 mei 2014

De Universiteit Antwerpen organiseert op donderdag 15 mei 2014 een studiedag over terminologie. De sprekers zijn Rita Temmerman (VUB), Peter Goessens (Ethias), Dominique Jonkers (Jonkers & Partners) en Nathalie De Sutter (CrossLang).

Lees meer...

Terminallogy of hoe krijg je je termenbank gevuld?

Terminallogy, nieuwe wikigebaseerde termenbank met voor-wat-hoort-wat-filosofieTerminallogy is de naam van de nieuwe termenbank en het concept is van vertaler en tolk Dieter Doum (Top Communica bvba). De techniek is wiki en de filosofie is voor-wat-hoort-wat. Mijn bannerspace voor jouw term.

Lees meer...

Weg met de vooroordelen over terminologiewerk! (6/5, A'pen)

Tekom Belgium houdt workshop over Applied terminology workTerminologiewerk is een academische oefening voor taalkundigen die daar tijd voor over hebben, toch? Tekom Belgium organiseert op dinsdag 6 mei 2014 in Antwerpen een eendaagse workshop die korte metten wil maken met dergelijke vooroordelen over terminologiewerk.

Lees meer...

Risico's van verkeerd begrijpen in een medische context (25/4, Brussel)

De risico's van verkeerd begrijpen in een medische contextHet Centrum voor Vaktaal en Communicatie (CVC) van de Vrije Universiteit Brussel en Termisti (Centre de recherche en linguistique appliquée van het Brusselse Institut supérieur de traducteurs et interprètes, ISTI) organiseren op 25 april 2014 in Brussel nu al voor de zevende keer samen een colloquium over terminologie.

Deze zevende editie gaat over de risico's van verkeerd begrijpen in een medische context. Meer precies zoomt de bijeenkomst in op twee thema's: de medische terminologie in patiëntgerichte communicatie en (2) hoe tolken, vertalers en bemiddelaars omgaan met medische terminologie in meertalige communicatie in de gezondheidszorg.

Lees meer...

Werken met MultiTerm (opleiding)

De KU Leuven - HUBrussel organiseert in maart 2014 een opleiding MultiTermDe KU Leuven - HUBrussel organiseert in maart 2014 een opleiding over MultiTerm, op de markt het courantste systeem voor het beheer van terminologische gegevens. MultiTerm is een product van de Britse leverancier van vertaaltechnologie en vertaaldiensten SDL International. Deze opleiding bestaat uit drie werkcolleges van een halve dag in maart en een terugkomdag in mei.

Lees meer...

Nieuw woordenboek moet arbeidsongevallen door taalproblemen verminderen

Nieuw online woordenboek met veiligheids- en preventiejargonDe mobiliteit binnen Europa neemt toe. Ook op het werk. Werknemers en aannemers komen tegenwoordig uit alle hoeken van Europa (en daarbuiten). Dat zorgt op het werk voor een taalkloof tussen de werknemers, en tussen werknemers en (onder)aannemers. Die taalkloof is niet zonder risico's voor de veiligheid. Hoewel werkgevers en hoofdaannemers wettelijk verplicht zijn te controleren of de instructies die ze aan de arbeiders geven ook effectief worden begrepen, neemt men algemeen aan dat de veiligheidsrisico's als gevolg van de taalkloof de voorbije jaren flink zijn toegenomen. Er komen immers steeds meer buitenlanders en ze blijven maar voor een paar weken of maanden. Niet lang genoeg dus om de plaatselijke voertaal te leren, met alle veiligheidsrisico's vandien.

Lees meer...

Ontwikkelingen in de Nederlandstalige terminologie (Brussel, 25/10)

De TiNT-dag 2013 wordt op 25 oktober in Brussel gehoudenWelke nieuwe ontwikkelingen zijn er op het gebied van de Nederlandstalige terminologie? Welk onderzoek wordt er momenteel verricht? Wat beweegt er in de professionele praktijk?

Lees meer...

Op terminologisch avontuur in de letterkunde

Op terminologisch avontuur in de letterkundeIn Rotterdam is het nieuw Algemeen Letterkundig Lexicon gepresenteerd. Het Algemeen Letterkundig Lexicon beschrijft meer dan 4000 termen in verband met de letterkunde. Het lexicon omvat ruim 3000 lemmata en beloopt, wanneer het gedrukt zou worden, meer dan 2600 pagina's. Het is digitaal toegankelijk in de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) en het is daar gratis raadpleegbaar. Volgens de redactie is het lexicon 'een up-to-date terminologisch standaardwerk in het Nederlands voor de volgende generatie van literatuurliefhebbers'.

Lees meer...

Nederlands/Duits woordenboek voor de detailhandel

Nederlands/Duits woordenboek voor de detailhandelBij ROC (regionaal opleidingscentrum) Nijmegen is een Nederlands/Duits woordenboek voor de detailhandel gepubliceerd. Het is samengesteld door Gerd Busse, met medewerking van Renie Hesseling en Anika Plettenberg. Het woordenboek vertaalt ongeveer 3000 Duitse en Nederlandse begrippen uit de (detail)handel en het dagelijks werk.

Lees meer...

Terminologie in actuele taaltoepassingen (studiedag)

Terminologie in actuele taaltoepassingen (studiedag)Terminologie in actuele taaltoepassingen is het centrale thema van de volgende TiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. De volgende TiNT-dag wordt op vrijdag 7 december in Amsterdam gehouden. De TiNT-dag presenteert lopend wetenschappelijk onderzoek en projecten, tools en manieren van werken uit de professionele praktijk. Op de TiNT-dag in Amsterdam zal ook TermTreffer, de lang aangekondigde termextractor voor het Nederlands, worden getoond.

Lees meer...

ELeCT 3.2: zeventalig woordenboek over communicatie

ELeCT 3.2: zeventalig woordenboek over communicatieELeCT is een elektronisch woordenboek over communicatie. In zeven talen, waaronder het Nederlands. Van dit woordenboek is nu editie 3.2 beschikbaar en de nieuwe, uitgebreide editie is gratis te evalueren.

Lees meer...

Terminologie voor docenten Nederlands in vreemde streken

Terminologie voor docenten Nederlands in vreemde streken(update 17/8: Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar) 
Op maandag 27 augustus, de openingsdag van het 18de Colloquium Neerlandicum in Antwerpen, organiseren NL-Term en het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie een precolloquium over vaktalige communicatie (terminologie) in de neerlandistiek extra muros: 'Terminologie: een sleutel tot andere werelden?'

Lees meer...

Studiedag over het Duits als rechtstaal in België

Studiedag over het Duits als rechtstaal in BelgiëDe Duitstalige Gemeenschapsregering organiseert op zaterdag 9 juni in Eupen een studiedag over Duitstalige terminologie voor Belgisch recht: 'Drei Sprachen - ein Recht. Terminologie als Faktor der Rechtssicherheit in Belgien'.

De wetten en het recht worden steeds ingewikkelder en de rechtstaal absorbeert steeds meer vaktaal uit andere domeinen. Om elkaar te blijven verstaan moeten we in eenduidige termen spreken. Eenduidige terminologie komt echter niet vanzelf tot stand; het verzamelen, vastleggen, controleren, ordenen en verspreiden van goede termen is een kwestie van goed management. Daarvan is men zich in de Duitstalige Gemeenschap van België terdege bewust. De Belgisch-Duitse terminologie en bij uitbreiding de Duitse rechtstaal voor de Belgische context komt er niet uit de lucht vallen. Om het belang van een goede terminologie voor de rechtszekerheid van de Duitstalige Belgen te onderstrepen, organiseert de Duitstalige Gemeenschap een studiedag.

Lees meer...

Heeft het nog zin dat we terminologie normaliseren of harmoniseren?

De Brusselse terminologieonderzoekscentra Termisti en CVC organiseren op vrijdag 20 april in Brussel voor de vijfde keer een gemeenschappelijk seminarie. Het seminarie gaat over het belang van normalisatie en harmonisatie van terminologie ('cultureel gebonden terminologie en het harmonisatieproces: onderzoeksvragen en methode / terminologie à fort contenu culturel et harmonisation : méthodologies et questions de recherche'). Termisti is het onderzoekscentrum voor terminologie van het ISTI (Institut supérieur de traducteurs et interprètes) en CVC is het Centrum voor Vaktaal en Communicatie van de Erasmushogeschool Brussel.

Lees meer...

Bestaat de ideale terminologielijst? En hoe ziet ze eruit?

Bestaat de ideale terminologielijst? En hoe ziet ze eruit?Fien Creve studeerde vorig jaar af aan het departement Toegepaste taalkunde van de Artesis Hogeschool Antwerpen met een bachelorscriptie over terminologielijsten voor vertalers. Bestaat de ideale terminologielijst? En zo ja, hoe ziet ze eruit?

Om een beeld te krijgen van de ideale terminologielijst – hier bedoeld als synoniem van termfiche, termenfiche, terminologische fiche of termbestand - volgde Fien Creve twee sporen. Ze speurde in de wetenschappelijke literatuur over terminologie naar aanbevelingen ter zake van academici. En ze ondervroeg de professionele vertaler, die in de dagelijkse vertaalpraktijk met terminologie werkt.

Lees meer...

Terminologiebeheer in het bedrijf: 13de DTT-symposium (Heidelberg)

Terminologiebeheer in het bedrijf: 13de DTT-symposium (Heidelberg)De Duitse vakvereniging voor terminologie (Deutscher Terminologie-Tag - DTT) organiseert tweejaarlijks een symposium over terminologie. Dit jaar vindt het symposium plaats in Heidelberg (Duitsland), van donderdagavond 19 april tot zaterdag 21 april. Het symposium wil het hele toepassingsveld van het terminologiebeheer in het bedrijf aan bod laten komen. Dat gaat dus van het ontwikkelen van nieuwe begrippen en termen over technische redactie tot vertaling en lokalisatie. Op de tweede symposiumdag is er aandacht voor taaltechnologie.

Lees meer...

Een schat aan automotive terminologie op autodictio.com

Een schat aan automotive terminologie op autodictio.comAandrijfas in het Italiaans? Zwevende zekering in het Duits? Axiale krukasspeling in het Chinees? Het is allemaal te vinden op de nieuwe website autodictio.com van Henk Wagenaar Hummelinck. Autodictio.com biedt 12.000 autotermen, elke term in tien talen vertaald en in alle onderlinge talencombinaties raadpleegbaar. Zo gerekend zijn dat negentig woordenboeken.

Lees meer...

Programma TiNT-dag bekend

Het programma van de jaarlijkse TiNT-dag (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied) op vrijdag 9 december in Gent is bekend.
Voor de middag zijn er bijdragen over medische terminologie van Arnoud van den Eerenbeemt (Pinkhof), Jan Bosmans (radiologie), Joost Buysschaert (Hogeschool Gent) en Jochen Rykebosch (MeSH).
Na de middag zijn er bijdragen van Elsemiek ten Pas (terminologie voor een gezonde bedrijfsvoering), Klaar Vanopstal en Marjan van de Kauter (kennistechnologie en terminologie aan de Hogeschool Gent), Joop Vanderheiden (Rijksdienst Cultureel Erfgoed), Peter Goessens (Ethias) en Jan Convents (Neoterm).

Lees meer...

Nieuw culinair vakwoordenboek Nederlands-Frans-Engels

Nieuw culinair vakwoordenboek Nederlands-Frans-EngelsGastroJargon is een nieuw culinair vakwoordenboek Nederlands-Frans-Engels. De auteurs zijn Rita De Sutter en Roger Van Meerbeeck. Het woordenboek verklaart en vertaalt ruim 17.000 keukentermen in drie talen.

Lees meer...

Opleiding MultiTerm

Opleiding MultiTermDe Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) organiseert in maart volgend jaar een opleiding MultiTerm. MultiTerm is een softwarepakket voor het beheer van terminologische gegevens.

Lees meer...

Medische terminologie centraal op derde TiNT-dag

Medische terminologie centraal op TiNT-dag 2011De TiNT-dag, de jaarlijkse studiedag over terminologie in het Nederlandse taalgebied, heeft dit jaar op vrijdag 9 december in Gent plaats. In de ochtend is het centrale thema medische terminologie. Na de middag staat de terminologie in volle breedte in de aandacht. Wie een presentatie wil geven, kan zich nog tot 1 augustus aanmelden.

Lees meer...

Terminologiebeheer in de bedrijfscontext (workshop, 12 mei, Gent)

Terminologiebeheer in de bedrijfscontext (workshop, 12 mei, Gent)Het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT) van de Nederlandse Taalunie organiseert op donderdag 12 mei in Gent een workshop 'Terminologiebeheer in de bedrijfscontext'. Deze workshop is bedoeld voor bedrijfsterminologen, productmanagers en communicatiecoördinatoren die op zoek zijn naar praktische tips over terminologiebeheer en hun ervaringen willen delen met collega's.

Lees meer...

Vertaalboekje voor de scheepvaart

Vertaalboekje voor de scheepvaartDe Nederlandse schipper Jan Blonk heeft een 'Vertaalboekje voor de scheepvaart' gemaakt, een 'praktische hulp bij het varen, laden/lossen en schutten in de sluizen'. Het vakjargon is in de vier Rijnvaarttalen (Nederlands, Duits, Frans en Engels) vertaald.

Lees meer...

De nieuwsbrief van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie wordt steeds interessanter

Steunpunt Nederlandstalige Terminologie - NedtermVier keer per jaar brengt de nieuwsbrief van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT) van de Nederlandse Taalunie actuele zaken op terminologiegebied: nieuws over terminologieprojecten, handige tools en interessante terminologiebronnen, een evenementenagenda, enz. De nieuwsbrief gaat veel breder dan de praktijk van de strikt Nederlandstalige terminologie. Gisteren werd het eerste nummer van de derde jaargang uitgestuurd.

Lees meer...

Neologismen en gespecialiseerd vertalen (studiedag)

Neologismen en gespecialiseerd vertalen (studiedag)Neologismen en gespecialiseerd vertalen (studiedag)Op vrijdag 29 april organiseren Termisti en CVC een gemeenschappelijk seminarie in Brussel over neologismen en gespecialiseerd vertalen. Het programma is op onderstaande website beschikbaar.

Lees meer...

Beste vertaler, hoe ziet uw ideale terminologielijst eruit?


Beste vertaler, hoe ziet uw ideale terminologielijst eruit?Alle vertalers vinden terminologie belangrijk. En toch houdt slechts drie kwart ook terminologiebestanden bij, en dan nog veelal in een programma dat daarvoor niet is ontworpen.
 
Zo gaan zelfstandige vertalers in Nederland met terminologie om. Dat bleek vorig jaar uit onderzoek van de Nederlandse student Vincent Evers. De Vlaamse studente Fien Creve onderzoekt nu hoe het in België zit en hoe de ideale terminologielijst er voor de vertaler uit zou moeten zien. Om dat te achterhalen, doet ze een beroep op uw medewerking. Lees hoe u kunt helpen en hoe u als eerste het antwoord op haar onderzoeksvraag te weten kunt komen.

Lees meer...

Verslag van de TiNT-dag (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied)

Verslag van de TiNT-dag (Terminologie in het Nederlandse Taalgebied)Op vrijdag 3 december organiseerde de vereniging NL-Term in samenwerking met het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie voor de tweede maal de TiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied.

Lees meer...

Succesvol terminologiebeheer in bedrijven (nieuwe studie van tekom)

Succesvol terminologiebeheer in bedrijven (nieuwe studie van tekom)Tekom, de Duitse vakvereniging voor technische communicatie, brengt een nieuwe praktijkstudie uit over terminologiebeheer in bedrijven: 'Successful terminology management in companies'. Deze studie is een praktisch advieswerk en geeft naast de basisprincipes van goed terminologiebeheer ook een kosten-batenanalyse, een bespreking van typische problemen, een aantal gevalstudies en ook een vergelijkend overzicht van zestien gangbare terminologietools.

Lees meer...

Verpleegkundig woordenboek als e-boek uitgebracht

Verpleegkundig woordenboek als e-boek uitgebrachtBij uitgeverij Reed Business is het 'Verpleegkundig woordenboek Engels-Nederlands / Nederlands-Engels' van Fritz Boeringa als e-boek verschenen. Het woordenboek, nu in ePub-formaat, geeft de vertaling van ongeveer 5000 woorden uit het vakgebied van de verpleging en andere gebieden waarmee verpleegkundigen te maken hebben.

Lees meer...

'Wie de terminologie serieus neemt, is op de TiNT aanwezig'

TiNT-dag 2010TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. De TiNT-dag op 3 december in Amsterdam is een forum waar terminologisch Nederland en Vlaanderen elkaar ontmoeten. Het programma is nu bekend en het is op onderstaande website beschikbaar.

Lees meer...

Terminologisch Nederland en Vlaanderen praten bij op TiNT-dag

Terminologisch Nederland en Vlaanderen praten bij op TiNT-dagDe Vlaams-Nederlandse vereniging voor terminologie NL-Term en het Steunpunt Nederlandse Terminologie (SNT) van de Taalunie organiseren vrijdag 3 december in Amsterdam voor de tweede keer een zogenaamde TiNT-dag. TiNT staat voor Terminologie in het Nederlandse Taalgebied. De TiNT-dag wil een forum zijn voor aankomende en gevestigde wetenschappers die er hun onderzoek op het gebied van de Nederlandstalige terminologie kunnen presenteren.

Lees meer...

Woordenboek voor bijsluiters online

Woordenboek voor bijsluiters onlineDe Nederlandse sectororganisatie Neprofarm heeft een bijsluiterwoordenboek online gezet waar patiënten de betekenis van lastige medische termen kunnen opzoeken. Het woordenboek bevat op dit moment ruim 600 termen.

Uit onderzoek dat in opdracht van Neprofarm is gevoerd, blijkt dat 96 procent van de Nederlandse consumenten de bijsluiter bij eerste gebruik geheel of gedeeltelijk doorleest en dat 43 procent soms enkele woorden of zinnen in bijsluiters niet begrijpt.

Lees meer...

Pinkhof Medisch Engels: nieuw vernuftig woordenboek

Pinkhof Medisch Engels: nieuw vernuftig woordenboekBij de Nederlandse uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum is het woordenboek 'Pinkhof Medisch Engels' verschenen. Dit vakwoordenboek presenteert ruim 100.000 termen uit de geneeskunde en de biomedische wetenschappen. Pinkhof Medisch Engels is een vernuftig woordenboek dat tegelijk vertalend en verklarend is. De Nederlandse redactie is van Arnoud van den Eerenbeemt, redacteur van het Pinkhof Geneeskundig woordenboek.

Lees meer...

Innovatielunch over taaltechnologie (Gent)

Innovatielunch over taaltechnologie (Gent)Donderdag 29 april vindt er bij het departement Vertaalkunde van de Hogeschool Gent een innovatielunch plaats met als thema 'taaltechnologie voor eenduidige communicatie'. Veronique Hoste zal er laten zien hoe taaltechnologie kan bijdragen aan een efficiëntere tekstproductie.

Lees meer...

Terminology in Everyday Life (boek)


Terminology in Everyday LifeBij uitgeverij John Benjamins (Amsterdam) is het boek 'Terminology in Everyday Life' verschenen, onder redactie van Marcel Thelen en Frieda Steurs.

Lees meer...

Welke rol voor terminologiediensten in Europa? (symposium & workshop)


Welke rol voor terminologiediensten in Europa?NL-Term, de Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Nederlandstalige Terminologie organiseert op maandag 5 en dinsdag 6 juni een symposium en workshop over terminologie en meer specifiek over de rol die terminologiediensten (kunnen) spelen in een multilinguale en multiculturele samenleving zoals Europa. Symposium en workshop worden gehouden in Leeuwarden, waar van 6 tot 10 juli het 14de internationale Euralex Congres plaatsvindt.

Lees meer...

Best Practices in der Terminologiearbeit (symposium)


Best Practices in der TerminologiearbeitVan donderdag 15 tot zaterdag 17 april organiseert de Deutscher Terminologie-Tag (DTT) in Heidelberg een symposium met als titel en thema: 'Best Practices in der Terminologiearbeit'. Het gaat om de 12de editie van het tweejaarlijkse terminologiesymposium van DTT, de Duitse vakvereniging voor terminologie.

Lees meer...

De dynamiek van termen in gespecialiseerde communicatie (seminar)

De dynamiek van termen in gespecialiseerde communicatieVrijdag 23 april wordt in Brussel een seminar gehouden over de 'dynamiek van termen in gespecialiseerde communicatie'.

Recent onderzoek in de cognitieve wetenschappen gaat in tegen de stelling dat conceptuele kennis kan worden opgeslagen en teruggevonden in een geheugen. Er werd aangetoond dat het weten niet kan worden losgekoppeld van context, ervaring, cultuur en taal. Kennis zou een dynamisch en onderhandelbaar proces zijn waarbinnen het creatief vermogen van taal een belangrijke rol speelt. Maar wat betekent dat voor de terminologie?

Lees meer...

Nieuwe webcursus Systematisch Terminologiebeheer

Nieuw webcursus Systematisch TerminologiebeheerHet Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT) van de Nederlandse Taalunie heeft een nieuwe webcursus ontwikkeld en online geplaatst. De webcursus Systematisch Terminologiebeheer laat zien wat er bij systematisch terminologiebeheer komt kijken. Met het opzetten van deze cursus is in de eerste plaats aan vertaalbureaus gedacht, maar de cursus is ook bedoeld voor individuele vertalers en andere professionals 'die niet eenmalig naar een term zoeken, maar die beseffen dat die term later weer zal opduiken'.

Lees meer...

Terminologie in het Nederlandse Taalgebied (lezingendag)

Terminologie in het Nederlandse Taalgebied (lezingendag)NL-Term, vereniging voor Nederlandstalige terminologie, organiseert op vrijdag 11 december in Antwerpen een lezingendag over recente onderzoeken en praktijktoepassingen op het vlak van terminologie in het Nederlandse taalgebied.
Het ochtendgedeelte is gericht op het inzichtelijk maken van het belang van een goede en consequente terminologie voor het bedrijfsleven tot en met het onderwijs. Het middaggedeelte brengt sprekers en onderwerpen uit allerlei richtingen.
Deze lezingendag is laagdrempelig opgevat, met korte lezingen en veel interactie.

Lees meer...

Termium is voortaan gratis

Termium is voortaan gratisTermium, de termenbank van de Canadese overheid, is voortaan publiekelijk en helemaal gratis online toegankelijk. Termium bevat ongeveer vier miljoen termen in het Engels en het Frans en is een van de grootste terminologiebanken ter wereld.

Lees meer...

Steunpunt ziet reële behoefte aan voorlichting over terminologie

Steunpunt ziet reële behoefte aan voorlichting over terminologieHet Steunpunt Nederlandstalige Terminologie (SNT) ziet een reële behoefte aan voorlichting over terminologie en terminologiebeheer. Het Steunpunt heeft wel 'de indruk dat het terminologieonderwijs aan de Nederlandse en Vlaamse vertaalhogescholen in de afgelopen jaren veel meer aandacht heeft gekregen en dat het niveau hoog is', maar het is van opvatting dat een webcursus voor vertalers in een reële behoefte voorziet.

Deze behoefte leidt het Steunpunt af uit de belangstelling voor de workshops die het Steunpunt organiseert en uit de respons. Het is ook de conclusie die het Steunpunt trekt uit een mini-enquête die onder de workshopdeelnemers werd gehouden.

Lees meer...

Is het nu trema of deelteken? Tweeklank of diftong?

Is het nu trema of deelteken? Tweeklank of diftong? Wat is de aanbevolen standaardterm voor reciprook pronomen? Reciproque pronomen? Wederzijds voornaamwoord? Of wederkerig voornaamwoord? Het antwoord staat in de 'Advieslijst taalbeschouwelijke termen Nederlands', een lijst met 530 aanbevolen termen voor het taalonderwijs. De lijst is samengesteld door de entiteit Curriculum van het Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming, onder wetenschappelijke begeleiding van professor Frans Daems (Universiteit Antwerpen).

Lees meer...

Termextractor (overheidsopdracht)

De Nederlandse Taalunie kondigt de aanbesteding aan voor de ontwikkeling van een softwareprogramma voor de semi-automatische extractie van

Lees meer...

Pinkhof Medische spellingcontrole 4.0


Pinkhof Medische spellingcontrole 4.0Bij de Nederlandse uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum (sinds 2007 een onderdeel van Springer) is versie 4.0 verschenen van de Pinkhof Medische spellingcontrole, onder redactie van Arnoud van den Eerenbeemt. De Pinkhof Medische spellingcontrole is een invoegtoepassing voor Microsoft Office en bevat ongeveer 170.000 medische vaktermen.

Lees meer...

FoodDictionary gelanceerd

FoodDictionary gelanceerdWageningen Universiteit (WUR) heeft een onlinewoordenboek voor voedingsmiddelentechnologie gelanceerd, in 29 talen. Het gebruik van het woordenboek, via www.fooddictionary.eu, is gratis. Tegen eind dit jaar moet het woordenboek 5000 ingangen tellen.

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. Corpuslinguïstiek voor Terminologie- en Vertaalonderzoek
 2. Canadese cursus termi­nologie nu ook in het Ne­derlands online
 3. Groot medisch vertaalwoordenboek (NL-EN-NL)
 4. Workshop Terminologie voor de Vertaalpraktijk
 5. Terminology Summer School (juli, Keulen)
 6. Download-editie beschikbaar van Juridisch-Economisch Lexicon
 7. Terminologie: het vak en de markt (seminar)
 8. Webcursus ad-hocterminologie
 9. 1300 botanische termen verklaard en vertaald in 5 talen
 10. UrgentiAS. Spaans urgentielexicon voor artsen in stage
 11. Nieuwe editie meertalig communicatielexicon EleCT
 12. Microsoft opent Language Portal
 13. Do terms make sense? Studiedag over terminolo­gie en cognitie
 14. Steunpunt Terminolo­gie stelt zich voor.
 15. Juridisch zakwoordenboek
 16. Conferentie over termino­logie in de vertaalpraktijk
 17. Symposium over termi­no­grafie en bedrijf
 18. Over het consolideren van Europese terminologie­bronnen
 19. EU-termenbank IATE met 23 talen nu officieel open voor publiek
 20. Vier elftalige vakwoorden­boeken bij Van Dale
 21. TBX-Lite op komst?
 22. Centrum voor Vaktaal en Communicatie helpt KMO’s beter rekruteren
 23. Steunpunt Nederlandsta­lige Terminologie (SNT) opgericht
 24. Applicatiegedreven terminologie
 25. Nieuwe Vlaming vervangt allochtoon
 26. Terminologiebank van de EU open voor het publiek
 27. Traduction spécialisée : Pratiques, théories, formations
 28. TBX wordt ISO-norm
 29. International Terminology Summer School
 30. Terminologie en ontologie: theorieën en toepassingen
 31. La langue dans les assiettes
 32. Hoe evolueert onze taal?
 33. Terminologie in het bedrijf
 34. Terminologie in het ­dagelijkse leven
 35. Nieuwe editie Juridisch Woordenboek J. Moors
 36. Aan tafel in zes talen
 37. TermNet-workshop over terminologiebeleid in Ant­werpen
 38. Nieuw voetbalwoordenboek
 39. Phraséologie potagère
 40. International Terminology Summer School
 41. TermSciences: een nieuw terminologieportaal
 42. Taalunie gaat Steunpunt Terminologie oprichten
 43. Overheden moeten hun nomenclaturen en administratieve terminologieën harmoniseren
 44. DTT en tekom organiseren samen symposium
 45. Belgische terminologieweek
 46. La terminologie : nature et enjeux
 47. Overheidsnomenclatuur en -terminologie
 48. Internationaal terminolo­giecongres in Antwerpen
 49. Stevin en het Nederlands als wetenschapstaal
 50. Trends (?) in de praktijk van het terminologiebe­heer
 51. Het belang van terminolo­giebeheer in lekentaal uit­gelegd
 52. Voorbereiding EU-uitbrei­ding begint met ter­minologiewerk
 53. TKE workshops
 54. Conferentie overheidster­minologie
 55. DESS en terminologie
 56. TAMA en het aanzuigeffect van te­kom
 57. Europees Terminologie Congres
 58. Poirot in Kopenhagen
 59. Keukenlatijn
 60. NedTerm is een schat

Aanvullende gegevens