Belgian Quality Translation Association organiseert jobbeurs voor nieuw vertaaltalent

BQTA Job fairDe Belgian Quality Translation Association (BQTA) organiseert op woensdag 9 november 2016 in Brussel een jobbeurs voor masterstudenten en pas afgestudeerde masters in het vertalen, tolken, in de meertalige communicatie en aanverwante richtingen. Op de jobbeurs staan een tiental vertaalbureaus die zich aan de nieuwe generatie willen voorstellen.

Lees meer...

Internationaal congres over vertaling en toegankelijkheid van videogames (9-10 juni, Barcelona)

Vertaling en toegankelijkheid van videogamesLokalisatie en toegankelijkheid van videogames zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Hoewel toegankelijkheid nog iets nieuws is, beloven de technieken die erbij gebruikt worden een mooie toekomst voor heel wat toepassingen. Vertaling en lokalisatie van videogames is echter een veld dat zeer snel ontwikkelt.

In de afgelopen decennia is de game-industrie uitgegroeid tot een wereldwijde reus. Elk jaar genereert de sector miljoenen aan inkomsten. Net als de technologie worden videospelletjes steeds meer in detail uitgewerkt en verfijnd. Ze bevatten ook meer geavanceerde ontwerpen voor alle doelgroepen. Met het ontwerp en de vertaling van videogames proberen producenten zoveel mogelijk spelers te bereiken, zonder de mensen met een beperking te vergeten.

Lees meer...

Samenwerken is het sleutelwoord op tolk- en vertaalcongres 11-12 maart Hilversum

Tolk- en Vertaalcongres Hilversum 11 en 12 maart 2016'Samen kom je verder' is het thema van het tolk- en vertaalcongres dat op 11 en 12 maart 2016 in Hilversum plaatsvindt. Het congres is een gezamenlijk initiatief van verschillende Nederlandse en Belgische brancheorganisaties en heeft de ambitie 750 vertegenwoordigers van vertaalbureaus, vertalers, tolken en opleiders bijeen te brengen.

Lees meer...

Blijven de Europese vertaalbedrijven optimistisch gestemd? (enquête)

The 2016 Language Industry SurveyBlijven Europa's vertaalondernemingen optimistisch gestemd over de toekomst? Is het echt een trend dat steeds meer kleine en middelgrote vertaalbedrijven voordeel zien in een kwaliteitscertificaat? Klopt het dat de nieuwe vertaaltechnologieën door steeds meer vertaalbedrijven worden omarmd? Welke uitdagingen zien deze bedrijven anders nog? En wat zijn eigenlijk de belangrijkste trends op de Europese markt voor vertaaldiensten?
De antwoorden op deze vragen krijgen we begin april, na analyse van een sectorenquête, die nog tot en met vrijdag 12 februari 2016 kan worden ingevuld.

Lees meer...

Iolar een stap vooruit met de derde conferentie van de vertaling

TTT-conferentie 2015 LjubljanaEen conferentie over vertaling, technologie en terminologie vindt plaats in Ljubljana, Slovenië op 29-30 oktober 2015, georganiseerd door Iolar, een vertaling bedrijf gevestigd in Ljubljana.

Lees meer...

Cluj-Napoca als centrum van de taalsector

Op 16 oktober 2015 wordt in Cluj-Napoca, een stad in het hart van Transsylvanië en de Europese Jongerenhoofdstad 2015, de vijfde editie van de internationale conferentie "Jonge vertalers en tolken in het Europa van de post-communicatie" gehouden. De conferentie bestaat uit zes workshops. Die gaan over (1) algemene en gespecialiseerde vertaling, (2) conferentietolken, (3) taaltechnologie en multimedia, (4) terminologie, (5) vertalen, tolken en interculturaliteit, en (6) jonge specialisten in communicatie en de Europese arbeidsmarkt. De conferentie is een organisatie van het departement Toegepaste Moderne Talen van de Letterenfaculteit van de Babes-Bolyai Universiteit in samenwerking met het Centrum voor de Taalsector (Centrul Pentru Industriile Limbii - CIL). De interventies en debatten zullen in het Engels, Frans, Spaans en Roemeens worden gehouden. Er wordt simultaanvertaling voorzien.

Lees meer...

Internationaal netwerk van gesimuleerde vertaalbureaus in de steigers

Lancering internationaal netwerk van gesimuleerde vertaalbureausOp vrijdag 27 maart 2015 vindt aan de Vertaalacademie Maastricht van Zuyd Hogeschool de lancering plaats van het International Network of Simulated Translation Bureaus (INSTB).

Lees meer...

Vertaaldiensten NL/FR > DE (open offerteaanvraag)

De FOD Financiën publiceert een open offerteaanvraag voor de Duitse vertaling van naar schatting 16.000 pagina's Nederlandse en Franse documenten over een periode van vier jaar.

Lees meer...

Vertaaldiensten bij de Europese Commissie (aanbesteding)

De Europese Commissie publiceert de aankondiging van een opdracht voor de levering van vertaaldiensten voor 2,8 tot 4 miljoen bladzijden beleids- en administratieve documenten.

Lees meer...

How to manage your translation projects (Nancy Matis)

How to manage your translation projectsIn 2010 verscheen van Nancy Matis het boek 'Comment gérer vos projets de traduction', uitgegeven bij de Luikse uitgeverij Edipro (Les Editions de la Chambre de Commerce et d'Industrie). Van haar boek is nu een Engelse vertaling in e-boek verkrijgbaar.

Lees meer...

Vertaal- en editingservices (aanbesteding)

De Universiteit Maastricht wil een raamovereenkomst sluiten met een leverancier van vertaal- en editingservices.

Lees meer...

Rudy Tirry nieuwe voorzitter EUATC

Rudy Tirry is de nieuwe voorzitter van de EUATCRudy Tirry, country manager bij Lionbridge Belgium (Brussel) en voorzitter van de Belgian Quality Translation Association (BQTA), is de nieuwe voorzitter van de European Union of Associations of Translation Companies (EUATC), de Europese koepelorganisatie van nationale federaties van vertaalbedrijven.

Lees meer...

Xplanation breidt uit in de VS

Xplanation breidt uit in de VSDe Leuvense leverancier van vertaal- en lokalisatiediensten Xplanation opent een tweede vestiging in de Verenigde Staten. In Atlanta (Georgia).

Lees meer...

Projectmanager vertaalwerk (vacature)

Project Manager Vertaalwerk bij ElaNElaN zoekt een projectmanager voor de vertaalafdeling.

Lees meer...

Vertaal- en revisiediensten (aanbesteding)

VisitBrussels wil een raamcontract sluiten voor vertaal- en revisiediensten in verschillende talen.

Lees meer...

Semaine de la Traduction (Rijsel)

Nog tot vrijdag 3 oktober loopt aan de Université Lille 3 (in Villeneuve d'ascq bij Rijsel) de 'Semaine de la Traduction', een hele week activiteiten, workshops, lezingen en debat over vertaling. De Universiteit viert daarmee de 30ste verjaardag van haar masteropleiding Métiers du Lexique et de la Traduction (MéLexTra) en de 10de verjaardag van haar master Traduction Spécialisée Multilingue (TSM).

Lees meer...

'Het einddoel is een duurzame marktplaats voor vertalers in Europa'

Het einddoel is een duurzame marktplaats voor vertalers in Europa'Vandaag is de hele Europese vertaalsector in Brussel voor het Translating Europe Forum. Het forum is een initiatief van het directoraat-generaal Vertaling (DGT) van de Europese Commissie en live online te volgen.
Waarom haalt de Europese Commissie een hele sector naar Brussel? Omdat de Commissie wil dat de Europese vertaalsector een duurzame en gediversifieerde marktplaats wordt. De sector moet daartoe op een gestructureerde manier leren samenwerken en op een coherente manier acties ondernemen om zijn zichtbaarheid te verhogen. De sector moet verder innoveren en toekomstige vertalers moeten beter opgeleid worden. Dat is in het belang van iedereen in de vertaalsector en in het belang van Europa. DGT wil in dat proces een katalysator zijn.

Lees meer...

Translating Europe Forum (conferentie)

Translating Europe Forum, 18-19 september 2014 BrusselDonderdag 18 en vrijdag 19 september 2014 wordt in Brussel de conferentie 'Translating Europe' gehouden, een initiatief van het directoraat-generaal Vertaling (DGT) van de Europese Commissie. De conferentie is online live te volgen.

"Linking up translation stakeholders" is de titel van deze tweedaagse conferentie. De centrale thema's zijn innovatie in de vertaalsector (Wat doet de sector met de nieuwe technologieën?), Europese subsidies voor nieuwe initiatieven in de sector, betere afstemming met de vertaalopleidingen over de competenties die de vertaalmarkt vraagt, en het belang van intellectuele eigendomsrechten (en billijke vergoeding daarvoor) in de vertaalsector.
Voor de keynote is Christophe Leclercq, oprichter van het Europese nieuwsportaal EurActiv (Brussel), uitgenodigd. Hij komt spreken over meertaligheid in de Europese media.

Lees meer...

Projectbeheerder vertaaldiensten (vacature)

Mastervoice zoekt een projectbeheerder voor de vertaaldiensten.

Lees meer...

Verzekeringstechnische teksten vertalen (opleiding)

Vertaling van verzekeringstechnische teksten (opleiding in Brussel, vanaf 6 oktober)Alan Pauwels is hoofdvertaler bij Assuralia, de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen. In een cyclus van acht avondsessies deelt hij zijn kennis en jarenlange ervaring in het vertalen van verzekeringstechnische teksten. Vanaf 6 oktober in Brussel.

Lees meer...

Qualetra: naar een Europees kwaliteitslabel voor gerechtsvertalers?

Qualetra slotconferentie op 16 en 17 oktober 2014 in AntwerpenIn een op de tien strafprocedures binnen de EU is de verdachte of beklaagde een onderdaan van een andere EU-lidstaat. Dat brengt kosten voor vertolking en vertaling met zich. De Europese Commissie verwacht dat de behoefte aan gerechtelijke tolk- en vertaalbijstand nog fors zal toenemen.  

EU-richtlijn 2010/64, de zogenaamde Europese tolk- en vertaalrichtlijn, regelt het recht van de verdachte op vertolking en vertaling in strafprocedures. De richtlijn zegt onder meer welke essentiële processtukken in de taal van de verdachte ter beschikking moeten zijn: beslissingen tot vrijheidsberoving, tenlasteleggingen, dagvaardingen en vonnissen. Verder staan in de richtlijn een aantal minimumgaranties voor de objectiviteit en de kwaliteit van de gerechtsvertaler en -tolk.

Europa wil dat het recht op taalbijstand overal op dezelfde kwaliteitsvolle manier geldt. Daarom steunt de Europese Commissie projecten die een geharmoniseerde opleiding, assessment en certificatie van gerechtsvertalers een stapje dichterbij kunnen brengen. Qualetra is zo'n project.

Van donderdag 16 tot vrijdag 17 oktober 2014 wordt in Antwerpen de slotconferentie van het Europese project Qualetra gehouden. Qualetra staat voor Quality in Legal Translation. In het kader van dit project is onderzocht hoe training, assessment, certificatie en accreditatie van gerechtsvertalers de kwaliteit van het gerechtsvertalen in de EU kunnen bevorderen en hoe dat in heel de EU op een meer geharmoniseerde manier kan gebeuren.

Lees meer...

Hoe goed werkt uw vertaalafdeling?

Managementinformatie op de vertaaldienstHoe goed werkt de vertaalafdeling van uw instelling of onderneming? Met welke managementinformatie maakt u uw vertaalafdeling zichtbaar - en relevant voor de directie? Wat rapporteert u dan: kwantiteit, kwaliteit, klanttevredenheid? Hoe berekent u de capaciteit die uw vertaalafdeling nodig heeft? En de tarieven? Hoe maakt u afspraken over output, leveringstermijnen, SLA's?

Daarover gaat op donderdag 11 september 2014 in Brussel de vierde bijeenkomst van de 'sectorcommissie voor leidinggevenden van vertaaldiensten en vertaalcoördinatoren', een initiatief van de Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT).

Lees meer...

Vertaaldiensten (aanbesteding)

DG Connect (het directoraat-generaal Communicatienetwerken, inhoud en technologie van de Europese Commissie) wil een raamovereenkomst sluiten voor de vertaling van kennisgevingen en Commissiebesluiten die vallen onder artikel 7 van Kaderrichtlijn 2002/21/EG (zoals gewijzigd bij Richtlijn 2009/140/EG). De geraamde waarde is 3,5 miljoen euro.

Lees meer...

Sociaal tolk- en vertaalwerk vrijgesteld van btw

Sociaal tolken en vertalen vrijgesteld van btwSociaal tolken en sociaal vertalen zijn vrijgesteld van btw overeenkomstig artikel 44, § 2, 2° van het Btw-Wetboek.

Lees meer...

Causerie met Sonia Becq over het nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken

Causerie met Sonia Becq over het nationaal register voor beëdigd vertalers en tolkenWat staat er nu eigenlijk precies in de nieuwe wet tot oprichting van een nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken? Wat zijn de gevolgen voor u als gerechtsvertaler of gerechtstolk? Alles wat u altijd al wilde weten over de nieuwe wet komt u op 20 juni te weten van de volksvertegenwoordiger naar wie de nieuwe wet ongetwijfeld gemeenzaam genoemd zal worden. Schuif mee aan tafel met Sonia Becq (CD&V) voor een causerie met diner op vrijdagavond 20 juni in Brussel.

Lees meer...

Wat wilt u betalen voor een vertaling? (enquête)

Wat wilt u betalen voor een vertaling?"Wat wil u betalen voor een eenvoudige, niet dringende vertaling van 1 A4-pagina (400 woorden) van het Nederlands naar het Engels?"

Lees meer...

BKVT: sectorcommissie voor hoofden van vertaaldiensten uit de startblokken

BKVT Sectorcommissie verantwoordelijken van vertaaldiensten over automatische vertaling (24/4/2014, Brussel)De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) heeft haar provinciale afdelingen opgedoekt. In de plaats daarvan komen er sectorcommissies. Er komt naar verluidt een sectorcommissie voor werknemers, een commissie voor beëdigd tolken en vertalers en er is intussen al een actieve sectorcommissie 'Verantwoordelijken van vertaaldiensten'. Op donderdag 24 april 2014 houdt deze commissie haar derde bijeenkomst in Brussel. Die gaat over automatische vertaling en de integratie ervan in vertaalgeheugens. Nathalie De Sutter van adviesbureau CrossLang (Gent) zal de bijeenkomst animeren met enkele concrete cases.

Lees meer...

Vertaaltarieven bepalen (28/4, Brussel)

Vertaaltarieven bepalenCenten voor uw talenten! De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) organiseert op maandag 28 april 2014 in Brussel een workshop 'Tarieven bepalen' voor (beginnende) zelfstandig vertalers. Hoe bepaal ik een correct tarief? Hoe verhoog ik mijn tarief? Hoe overtuig ik de klant van mijn tarief? Wanneer ken ik kortingen toe?

Lees meer...

Deontologische aspecten van vertaling en kwaliteit (3/4, Antwerpen)

Studiedag over deontologieGisteren vond in Antwerpen een studiedag over de ethiek van de vertaling plaats, overmorgen een studiedag over deontologie en vertaling. Gisteren waren de sprekers onder andere Désirée Schyns, Bart Philipsen en Rokus Hofstede. Zij spraken over ethische aspecten van vertaalbeslissingen. Overmorgen zijn de sprekers Marcel Thelen, Agnès Feltkamp, Rudy Tirry en Isabelle Robert. Zij komen spreken over deontologische aspecten van vertaling en kwaliteit. Gisteren was de studiedag op de Antwerpse campus van de KU Leuven. Overmorgen is de studiedag op de campus Zuid van de Universiteit Antwerpen.

Lees meer...

B & K Projects Taalbureau heet voortaan Atrado

B&K Projecds heet voortaan AtradoNieuw logo, nieuwe website en nieuwe handelsnaam voor vertaalbureau B & K Projects (Hasselt).

Lees meer...

Alles over de financiële werkelijkheid van de vertaler en de tolk (symposium)

Alles over de financiële werkelijkheid van de vertaler en de tolkWat bent u als vertaler of tolk waard in de industrie en de dienstensector? Bij de overheid? In de zorgsector? De grootste Nederlandse werkgeversorganisatie AWVN heeft de functies van vertaler en tolk volgens drie breed erkende functiewaarderingssystemen gewogen.
Op maandag 14 april 2014 wordt in Nijkerk (NL) een symposium gehouden over het waarderings- en beloningsonderzoek van de AWVN én over de vraag hoe je als zelfstandig vertaler of tolk aan hetzelfde inkomen kan komen.

Lees meer...

Vertaler bij FOD Justitie (vacature)

De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie heeft een vacature voor een vertaler (Brussel en Asse).

Lees meer...

"Samen weet je meer": interview met GentVertaalt

GentVertaalt - Samen werken, kletsen en bijlerenCéline Mignolet, masterstudente in het Vertalen aan de Universiteit Antwerpen, werkte in de winter van 2014 tijdens haar stage bij De Taalsector aan een ‘Wie is Wie?’ voor de taalsector. Mensen, organisaties, evenementen, netwerken in kaart brengen. Allemaal geen probleem. Maar GentVertaalt? Wat is dat nu voor iets? Is het een vereniging? Is het een club? Is het een koffiekransje? Een pop-up ding misschien? Een grassroot-initiatief dat vertalers bij elkaar wil brengen om samen te werken, te kletsen en bij te leren?

Céline moest er het fijne van weten. Ze nodigde de drie oprichters van GentVertaalt uit bij De Taalsector, zette een dampende kop koffie en een schaaltje echte Gentse neuzen voor en vroeg ze de kleren van het lijf.

Dit is wat ze te horen kreeg van Mick De Meyer, Tom Van Cleempoel en Sébastien Devogele. Hoe beleven zij hun initiatief zelf? Hoe kijken zij naar de taalsector? En ja hoor, wie zijn ze? Wat drijft hen?

Een uitgebreid interview

Lees meer...

Specialiseren voor beginners (vertalersworkshop 31/3/2014)

Specialiseren voor beginners (workshop, 31/3)De Belgische Kamer van Vertalers en Tolken (BKVT) organiseert op maandag 31 maart 2014 een workshop 'Specialiseren voor beginners'. Hoe begin ik eraan? En wanneer kan ik zeggen dat ik gespecialiseerd ben?

Lees meer...

Hoe is de stemming op de Europese vertaalmarkt?

BQTA en EUATC lanceren 2de barometer van de Europese vertaalsectorDe BQTA (Belgian Association of Translation Companies) en de EUATC (European Union of Associations of Translation Companies) lanceerden vorig jaar een uitgebreide enquête bij Belgische én Europese vertaalbedrijven om te peilen naar de stemming op de vertaalmarkt.
Dat leverde 218 ingevulde enquêtes en een aantal verrassende inzichten op. Bijvoorbeeld dat de sector de mond vol heeft van machinevertaling, offshoring en crowdsourcing, maar dat slechts weinig bedrijven daar echt iets mee doen.
Dat was 2013. Nu is het 2014 en BQTA en EUATC lanceren nu een tweede editie van deze 'barometer' van de Europese vertaalmarkt. Is de stemming nog steeds voorzichtig optimistisch? Worden er misschien al potentiële trends zichtbaar?

Lees meer...

Meer artikelen...

 1. Yamagata Europe al 15 jaar mee met de klant
 2. Kamer van Vertalers en Tolken wil krachten bundelen met andere taalprofessionals
 3. EMT-kwaliteitslabel voor vertaalopleidingen: iedereen terug naar start
 4. Workshop over vertaalkwaliteit (Rijsel)
 5. Oneliner nu ISO 9001- én EN 15038-gecertificeerd
 6. Wapes breekt gunningsprocedure voor vertaaldiensten af
 7. Vertaaldiensten voor het Brussels gewest (offerteaanvraag)
 8. Xplanation neemt LNE over
 9. Beëdigd vertaler gezocht? Alle wegen leiden naar beedigde-vertalingen.be
 10. Vertaaldiensten voor inburgering en integratie (aanbesteding)
 11. Staat de kwaliteit van het vertaalwerk onder druk? (Den Haag, 27/9)
 12. Een goede offerte opstellen (Brussel, 22/10)
 13. Vertaler (vacature)
 14. Vertaler Nederlands (vacature)
 15. Nederlandstalige taalkundige (vacature)
 16. Sibelga zoekt vertaaldienstenleverancier (aanbesteding)
 17. Stoquart verlengt ISO-certificaat en opent filiaal in Praag
 18. Accountmanager New Business (vacature)
 19. Projectmanager (vacature)
 20. Eindredacteur vertalingen EN/IT > NL (vacature)
 21. Eindredacteur vertalingen NL > FR (vacature)
 22. HUB heeft 30 opleidingen voor de actieve taalprofessional
 23. ECB zoekt freelance vertalers (ook NL)
 24. GentVertaalt: Koffie&Wifi op 27/5
 25. Technisch vertaalbureau over te nemen
 26. Specialiseren voor beginners (vertalersworkshop 27/5)
 27. Het inkomen van een zelfstandig vertaler?
 28. Vertaalbureau over te nemen
 29. Skrivanek garandeert strikte vertrouwelijkheid met ISO 27001-certificaat
 30. Vertaler-revisor FR (vacature)
 31. Nationaal Vertaalcongres 2013
 32. Nederlandse vertalingen bij Hof van Justitie (aanbesteding)
 33. GentVertaalt uit de startblokken
 34. Ludovic Pierard nieuwe voorzitter Kamer van Vertalers en Tolken
 35. Filoloog is geen beroep: BKVTF heet voortaan BKVT
 36. Eindredacteur Vertalingen (vacature)
 37. Vertaalafdelingen zien groei en diversificatie
 38. Ad Rem publiceert vertaalspecial
 39. MultiCorpora haalt Belgacom en KBC binnen
 40. Belgian Quality Translation Association maakt zich op voor EUATC-conferentie
 41. Erasmushogeschool zet alles op alles voor internationaal kwaliteitslabel
 42. Juridisch vertalen in België (nieuwe opleiding)
 43. Vertaler moet rekening houden met zoekrobots
 44. Ubiqus neemt Data Translations International (Zaventem) over
 45. Overheidsopdracht vertaalwerk (NL X FR)
 46. Openbare aanbesteding vertaaldiensten (Brussel)
 47. Vertaal- en tolkopleiding HUB toegelaten tot kwaliteitsnetwerk CIUTI
 48. Het is niet goed gesteld met de status van de vertaler in de EU
 49. Projectbeheer in het vertaalbureau (opleiding)
 50. Hoe blijf je als vertaler waakzaam voor je aansprakelijkheid?
 51. 'Gemis representatieve beroepsvereniging speelt tolken en vertalers parten'
 52. Tweejarige masteropleidingen (toegepaste) taalkunde nog niet voor morgen
 53. dhaxley deponeert Six Sigma Translations
 54. Xplanation breidt managementteam uit
 55. Vertaalmarkt blijft groeien met dubbele cijfers
 56. Offertes maken (studienamiddag voor vertalers)
 57. Rapport: Opleidingen toegepaste taalkunde scoren goed genoeg maar excelleren niet
 58. Bob Van Laerhoven financiert vertalingen met crowdfunding
 59. Innovatiesubsidie voor ElaN
 60. Yamagata Europe behaalt ISO 9001 en ISO 14001
 61. Telelingua sleept begeerde exportaward in de wacht
 62. Workshop over vertaalkwaliteit en kwaliteitsborging (Rijsel)
 63. Juridisch en administratief vertalen in Belgische context (postgraduaat)
 64. Nieuw aanbod bijscholingen voor (beëdigde) tolken en vertalers
 65. Bijscholingen over vertalen en tolken aan de HUB
 66. Twee seminars over revisie van vertalingen
 67. Nieuwe rekruteringsronde vertalers bij EU
 68. Ergonomie voor vertalers (en andere kantoortijgers) (lezing)
 69. Nieuwe certificeringsproeven sociaal vertalen
 70. Commissie schat nieuw vertaalcontract notificatierichtlijn op 36 miljoen euro
 71. Concorde Group neemt afgeslankt ILC (Waalwijk) over
 72. Nationaal Vertaalcongres over het maatschappelijk belang van vertalers en tolken
 73. The Great Translation Debate
 74. En de prijs voor het Beste Vertaalbureau gaat naar ...
 75. Justitie betaalt 40% meer voor vertaal- en tolkwerk dan jaar voordien
 76. Eurologos stapt uit Belgian Quality Translation Association
 77. Ook vertaalopleiding Lessius sleept Europees kwaliteitslabel in de wacht
 78. LNE International behaalt ISO 9001-certificaat
 79. Verbintenissen uit contracten (studiedag voor vertalers)
 80. ElaN maakt reclame met Kadhafi en Berlusconi
 81. LETS Communicate omgedoopt tot TextMinded
 82. Xplanation bevestigt als Trends Gazelle
 83. De rol van het Duits als vertaaltaal in Vlaanderen (onderzoek)
 84. Specifieke BA beroepsaansprakelijkheid voor vertalers nog steeds alleen bij AXA
 85. LinguaJuris lanceert Getuigschrift voor juridisch vertaal- en tolkwerk
 86. 450 sociaal tolken en vertalers voerden 50.000 opdrachten uit
 87. Postgraduaat Juridisch en Administratief Vertalen in Belgische context
 88. De superwolk van de vertaalsector
 89. Positieve tussentijdse audit EN 15038 voor Xplanation
 90. Stoquart rondt overname Celencia (F) af
 91. Vertaalbureaus (BQTA) te gast bij vertalers (BKVTF)
 92. Van Dale is nu ook vertaalbureau, met ISO 9001 en EN 15038
 93. Revisie en projectmanagement in de vertaalsector (nascholing)
 94. Vertaalbureaus met kwaliteitscertificaat verenigen zich in Inttracom
 95. Tweede kans voor vertaalopleidingen die Europees kwaliteitslabel willen
 96. Permanente educatie voor Nederlandse vertalers en tolken: het aanbod
 97. Eurologos verwerft ISO 9001-certificaat
 98. Cogen behaalt ISO 13485
 99. Nederlandse tolken en vertalers klagen marktverstoring aan
 100. Comment gérer vos projets de traduction

Aanvullende gegevens

Cron Job Starts