Voor de pers

 

Bent u journalist en hebt u een expert uit de taalsector nodig? 
Bent u op zoek naar informatie over een taalproduct of taaldienst? Cijfers, feiten?
Hebt u inzicht in recente ontwikkelingen nodig?

Wij hebben niet alle kennis in huis. Maar we weten wel wie wie is in de taalsector en wat er reilt en zeilt. En we delen onze expertise en ons netwerk graag. Met de samenleving, met de media, met u.

 

Recente persberichten:


thelanguageindustry.eu launched (EN) (pdf) (27 februari 2014)

De taalsector buigt zich over het probleem van de laaggeletterdheid (NL) (pdf) (22 november 2013)

Taalprofessionals beraden zich over imagoprobleem (NL) (pdf) (22 februari 2013)

 

 

Aanvullende gegevens