Europees kwaliteitslabel voor Vlaamse interuniversitaire taaltest (ITNA)

ALTE Q-Mark for ITNADe Vlaamse Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen (ITNA) heeft het zogenaamde Q-Mark behaald. Q-Mark is het kwaliteitslabel van ALTE, de Europese federatie van taaltestcentra (Association of Language Testers in Europe). Krijgt het Vlaamse ITNA-taalcertificaat hiermee Europese uitstraling?

 

De ITNA wordt vandaag ingezet voor kandidaat-studenten die moeten voldoen aan de taaltoelatingsvoorwaarden Nederlands aan de Vlaamse universiteiten die partner zijn binnen het zogenaamde Interuniversitair Testconsortium (IUTC) en aan verschillende hogescholen in Vlaanderen.

Daarnaast is de ITNA ook een erkende taaltest voor het onderwijzend personeel uit het Vlaamse hoger onderwijs dat taalvaardigheid Nederlands moet aantonen op C1- of B2- of C1-niveau, naargelang de onderwijstaal Nederlands is of niet.

De consortiumpartners zijn ervan overtuigd dat de ITNA ook voor andere leerlingen, cursisten en studenten het sluitstuk van een taaltraject kan zijn.

De talencentra die samen het interuniversitair testconsortium vormen, zijn het Interfacultair Instituut voor Levende Talen (ILT) van de KU Leuven, Linguapolis (het Instituut voor Taal en Communicatie van de Universiteit Antwerpen), het Talencentrum van de KU Leuven - campus Brussel, het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT) van de Universiteit Gent en het Academisch Centrum voor Taalonderwijs (ACTO) van de Vrije Universiteit Brussel.


Q-Mark

Q-Mark is het kwaliteitslabel of keurmerk van ALTE, de Europese federatie van taaltestcentra. ALTE streeft naar gestandaardiseerde en gemeenschappelijke kwaliteitscriteria voor taaltesting in heel Europa. Bekende ALTE-leden zijn Cambridge English Language Assessment, Instituto Cervantes en Goethe-Institut.

ALTE kent een Q-Mark toe na een uitvoerige audit als bewijs dat de taaltest voldoet aan 17 kwaliteitseisen. Een Q-Mark is vijf jaar geldig, in het geval van de ITNA tot mei 2021.

Doel van Q-Mark is een eenduidig kwaliteitssignaal te zenden aan docenten, studenten en andere testgebruikers in heel Europa, voor wie er bij een taaltest vaak veel op het spel staat. Tests met een Q-Mark sturen het signaal uit dat ze aan minimumstandaarden voldoen en dat ze streng zijn doorgelicht. Kortom, dat de testgebruiker de test mag vertrouwen.

Voor het Nederlands hebben momenteel twee taaltests een Q-Mark: de ITNA en het examen Educatief Startbekwaam van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT). Het CNaVT toetst en certificeert jaarlijks ongeveer tweeduizend leerders van het Nederlands als vreemde taal aan de hand van vijf taakgerichte, domeinspecifieke examens verdeeld over drie functionele domeinen: het maatschappelijke, het professionele en het educatieve domein. De CNaVT-examens worden in opdracht van de Taalunie ontwikkeld door het Centrum voor Taal en Onderwijs van de KU Leuven.


Een greep uit de minimumstandaarden

Taaltests met een Q-Mark voldoen aan 17 kwaliteitscriteria. Deze minimumcriteria slaan onder meer op de eigenlijke testconstructie, op de afname van de test en de logistieke aspecten, op de beoordeling, op de toets- en itemanalyse en op de communicatie met de belanghebbenden.

Om een Q-Mark in de wacht te kunnen slepen, moest aan de ALTE-auditor onder meer worden aangetoond dat de ITNA-test gebaseerd is op een theoretisch model en dat er objectieve criteria worden gehanteerd voor de selectie en training van toetsconstructeurs. Er moest worden bewezen hoe de test gerelateerd is aan het Europees Referentiekader ERK. Er moest worden aangetoond hoe de vertrouwelijkheid van alle procedures wordt gewaarborgd. Er moest worden aangetoond dat er uitleg en documentatie beschikbaar is over hoe er beoordeeld wordt, hoe de betrouwbaarheid geschat wordt, hoe gegevens over beoordelaars van spreek- en schrijfprestaties worden verzameld en geanalyseerd. Er moest worden aangetoond dat toetsresultaten niet worden beïnvloed door factoren als moedertaal, land van herkomst, geslacht, leeftijd en etnische achtergrond. Er moest worden aangetoond dat men over de examenresultaten snel en helder communiceert met kandidaten en dat er goede informatie beschikbaar is waarmee belanghebbenden hun examenresultaten kunnen interpreteren.

Zeker, Q-Mark geeft de ITNA een Europese uitstraling.

 

Meer info: www.itna.be

Meer info: http://www.alte.org/setting_standards/the_alte_q_mark

Meer info (pdf): http://www.alte.org/attachments/files/minimum_standards_nl.pdf

Meer info: www.alte.org

Meer info: www.iutc.be

Meer info: https://my.vub.ac.be/en/acto/itna-test-dutch

Meer info: https://www.uantwerpen.be/nl/centra/linguapolis/taaltesten/taaltesten-nederlands/itna-praktische-info/

Meer info: http://ilt.kuleuven.be/certificaten/cert_ned_proficiency.php

Meer info: http://www.ugent.be/lw/uct/nl/taaltesting/itna

Meer info: https://www.arts.kuleuven.be/talencentrum/itna

 

Aanvullende gegevens